Tarih Bölümü

faydalı linkler

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE Dergisi
Adıyaman Üniversitesi SBE Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Dergisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
http://kefad.ahievran.edu.tr/arsiv.htm
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, "Bilig"
http://www.yesevi.edu.tr/yayinlar/index.php?menu_id=55&Itemid=48
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İnsani Bilimler Dergisi
http://mjh.akdeniz.edu.tr/tr
Anadolu Üniversitesi SBE Dergisi (son sayılardaki makalelere pdf formatında ulaşmak mümkündür)
http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_dergiler/sosyal_bilimler.aspx
Ankara Üniversitesi dergileri (Anatolia, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Atatürk Yolu, Archivum Anatolicum, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi[MTAD], OTAM, Türkoloji Dergisi) (Hepsine ilgili linkten dergi adını seçerek ulaşmak mümkündür. Makalelere pdf formatındadır)
http://dergiler.ankara.edu.tr/
Atatürk Üniversitesi Dergileri
http://e-dergi.atauni.edu.tr/
Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://www.bayburt.edu.tr/AltBirimDetay.aspx?BIRIMID=dda3135f-1bb7-44d4-8566-dd10087e84ec&ALTBIRIMID=efc6f868-8569-436f-9301-3f92db117d4a&BASLIKID=de47b5eb-1d83-42b5-baf0-a81d5835033d
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Stratejik Araştırmalar Dergisi
http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/kutuphane.php?ContentId=679
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://www.bingol.edu.tr/v1/bolumler.asp?bolum_id=102
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://sb.beu.edu.tr/
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğrenci Dergisi (Son sayısı 2007 tarihli)
http://www.ata.boun.edu.tr/grad/1.htm
Boğaziçi Üniversitesi Hümaniter Bilimler Dergisi (1973-1980 arası sayılar)
http://www.localarchives.org/DLIR/Bilimler.aspx
Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://sbe.bozok.edu.tr/viewpage.php?page_id=8
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi
http://www2.bayar.edu.tr/sosyal/dergi.php
Cumhuriyet Üniversitesi dergileri (SBE, İİBF, İlahiyat Fakülteleri dergileri)
http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yıllığı (Şu ana kadar 5 sayı çıkmıştır. Son sayı 2007 yılına ait)
http://acasam.comu.edu.tr/yayin.html
Çankaya Üniversitesi Dergileri
http://www.cankaya.edu.tr/dergiler/
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.karatekin.edu.tr/sbedergi/index.html
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://ilahiyat.tekd.org/
Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Dicle Üniversitesi SBE Dergisi
http://www.e-dusbed.com/
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi "Woman"
http://kwj2000journal.emu.edu.tr/turkcewoman/index2000.htm
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Dergisi (sadece içindekiler)
http://jcs.emu.edu.tr/
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi
http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/tr/index.php
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/ojs/index.php/journal
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi.htm
Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.dpu.edu.tr/kaynaklar/dergimiz.html
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
http://www.sobe.duzce.edu.tr/?page_id=93
Ege Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Dergisi
http://www.localarchives.org/DLIR/Dergisi.aspx
http://www.localarchives.org/DLIR/Tarihi_Dergisi.aspx
Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi
http://tid.ege.edu.tr/
Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
http://egeweb.ege.edu.tr/tdid/
Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi
http://esam.ege.edu.tr/dergi.html
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/194-tc-erciyes-universitesi-ilahiyat-fakultesi-dergisi-yil-20111.html
Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/dergi_ana_sayfa.htm
Erzincan Üniversitesi SBE Dergisi
http://edutek.erzincan.edu.tr/ojs/index.php/EUSBED
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE Dergisi (sayfa güncelleniyor)
http://sosbilen.ogu.edu.tr/duyurular.aspx?ID=23#
Fatih Üniversitesi Journal of Economics and Social Research
http://www.fatih.edu.tr/~jesr/
Fatih Üniversitesi SBE Dergileri
http://sbe.fatih.edu.tr/?dergiler
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=278
Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Dergisi (sadece içindekiler var ve sayfa uzun süredir güncellenmemiş)
http://web.firat.edu.tr/ortadogu/Tr/BilimselFaaliyetler/OrtadoguArastirmalariDergisi.htm
Fırat Üniversitesi SBE Dergisi (dergi linkleri çalışmıyor)
http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=195&Git=VeriOku&SayfaID=1461&/Dergiler.html
Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Akademik Bakış Dergisi
http://www.ataum.gazi.edu.tr/e107_plugins/content/content.php?cat.113
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://www.gefad.gazi.edu.tr/
Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi (html formatında)
http://hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php?module=anasayfa&lang=tr
Gazi Üniversitesi Türkiyat / Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/yeni/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=3
Gaziantep Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.gantep.edu.tr/journal/index.php/sbd
Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE Dergisi
http://sosyalb.gop.edu.tr/dergi.asp
Giresun Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.giresun.edu.tr/index.php?id=277
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
http://sbedergi.gumushane.edu.tr/
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/dergi.shtml
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (özet)
http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml
Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi "Türkbilig"
http://www.turkbilig.com/
Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergi
http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://ilaf.hitit.edu.tr/index_.php?l=tr
Hitit Üniversitesi SBE Dergisi
http://www.sbe.hitit.edu.tr/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=119
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://iys.inonu.edu.tr/?web=ilahiyat
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi (sadece içindekiler)
http://www.iku.edu.tr/TR/283416-2-0-1-605-0/iku_yayinlari.html
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi
http://www.az.itu.edu.tr/index.htm
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_b
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ataturk/yayinlar.html#dergi
İstanbul Üniversitesi Dergileri
http://www.iudergi.com/
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Dergisi
http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/guneydoguavrupa/Yayinlar.html
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası (makalelere arama yaparak pdf formatında ulaşmak mümkündür)
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/turkiyat/kutuphane/?sayfam=arama
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
http://www.iticu.edu.tr/yayin/sosyal.htm
Karabük Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.karabuk.edu.tr/sbedergi.html
Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE Dergisi
http://www.sbe.ktu.edu.tr/sbe2/dergi.php?sayfa=e_dergi&pid=48&l=tr
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://www.kefdergi.com/
Kırgızistan Manas Üniversitesi SBE Dergisi
http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd.htm
Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBE Dergisi
http://sbe.kilis.edu.tr/bolum/SESE13/dergi
Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi
http://kosbed.kocaeli.edu.tr/
Mardin Artuklu Üniversitesi SBE Mukaddime Dergisi
http://mukaddime.artuklu.edu.tr
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi
http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/sobed
Muğla Üniversitesi SBE Dergisi
http://akademik.mu.edu.tr/default.aspx?bkod=06020000#
Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi
http://mku.edu.tr/enstituler/sosyalbilimleri/?page=804
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri
http://sosyalbe.nku.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
Nevşehir Üniversitesi SBE Dergisi
http://edergi.nevsehir.edu.tr/index.php/sbe
Odtü Gelişme Dergisi
http://www.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://egitimdergi.omu.edu.tr/
Ordu Üniversitesi SBE Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
http://sobiad.odu.edu.tr/anasayfa.html
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/
Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi
http://pau.edu.tr/sosyalbilimler/sayfa5498.aspx
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
www.efdergi.sakarya.edu.tr
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi
http://www.fed.sakarya.edu.tr/index.htm
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://www.if.sakarya.edu.tr/dergi.htm
Sakarya Üniversitesi SBE Dergisi "Akademik İncelemeler"
http://www.sbe.sakarya.edu.tr/sayfa.php?sayfa=114
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi
http://www.edebiyat.selcuk.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=56
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://www.ilahiyat.selcuk.edu.tr/?bolum=35
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Mevlana Araştırmaları Dergisi
http://www.mevlana.selcuk.edu.tr/icsayfa.php?p=12
Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/default.asp
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/dergi.htm
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
http://sinop.edu.tr/akademikbirimler/fakulteler/fen_edebiyat/sbd/default.asp
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
http://ilahiyat.sdu.edu.tr/dergi.php
Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi
http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/index.php?dosya=akademik/enstitu_dergisi&tur=2
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
http://fenedb.trakya.edu.tr/edebiyat/edebiyat_dergisi/edebiyat_dergisi.htm
Trakya Üniversitesi SBE Dergisi
http://sosyalbilimlerenstitusu.trakya.edu.tr/d_index.asp
Uludağ Üniversitesi Dergileri (Atatürkçü Bakış, Eğitim Fakültesi Dergisi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi)
http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/uufader.html
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
http://sosyaldergi.usak.edu.tr/
Yaşar Üniversitesi e-dergi
http://joy.yasar.edu.tr/
Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SB Dergisi
http://sbd.karaelmas.edu.tr/
***
E-dergiler
Acta Turcica, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
http://www.actaturcica.com/
Akademik Araştırmalar Dergisi (özet ve bazı makalelere html uzantılı şeklinde ulaşım)
http://www.academical.org/
Akademik Bakış
http://www.akademikbakis.org/
Alevi Araştırmaları Dergisi
http://www.abkedergi.de/
Alternatives, Uluslararası ilişkiler dergisi
http://www.alternativesjournal.net/index.html
Arşiv Araştırmaları Dergisi
http://www.archimac.org/JAS/index.spml
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Dergiler
Atatürk Kültür Merkezi Bilge Dergisi (içindekiler)
http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=2
Atatürk Kültür Merkezi Erdem Dergisi (içindekiler ve özet)
http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=1
Avrasya Etüdleri
http://www.tika.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlar/avrasya-etudleri/32
Bilgi Dünyası Dergisi
http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/index.html
Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi (on yıl önce iki sayı çıkmış)
http://www.bilgi.8k.com/
Bilimname: Aylık Düşünce Platformu
http://www.bilimname.com/
Birikim Dergisi
http://www.birikimdergisi.com/birikim/birikim.aspx
Bisav Notlar
http://www.bisav.org.tr/yayinlar/icindekiler_notlar.cfm?yayin_sayi=50
Bursa Defteri
http://www.dijimecmua.com/bursa-defteri/
Bütün Dünya
http://www.butundunya.com.tr/
Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi
http://www.dem.org.tr/dem_dergi/?sayfa=sayilar
Dış Politika Dergisi
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=6c5216ee-1c56-4477-a817-05824430f5f7
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
http://www.dinbilimleri.com/Anasayfa.aspx
Dini Araştırmalar Dergisi (içindekiler)
http://www.diniarastirmalar.net/
Dîvân, Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi (eski sayılara çevrimiçi ulaşım imkânı)
http://www.divandergisi.com/
Doğu Araştırmaları Dergisi
http://www.doguedebiyati.com/doguarastirmalari.htm
Doğu Edebiyatı
http://www.doguedebiyati.com/doguedebiyati.htm
e-akademi: Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi
http://www.e-akademi.org/
e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences
http://www.newwsa.com/ver2/dergi.asp?seri_issn=1308%207444&seri_adi=Social%20Sciences&seri_harfi=3C
Ekev Akademi Dergisi (sadece özet)
http://www.ekevakademi.org/
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
http://www.e-sosder.com/index.php?
Ermeni Araştırmaları
http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiSayilar&DergiNo=1
e-Şarkiyat: İlmi Araştırmalar Dergisi
http://www.e-sarkiyat.com/
European Journal of Turkish Studies
http://ejts.revues.org/
Genelkurmay Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
http://www.tsk.tr/9_YAYINLAR/9_1_Askeri_Tarih_Arastirmalari_Dergisi/ata.htm
History Studies
http://www.historystudies.net/Anasayfa.aspx
International Journal of Human Sciences
http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib
İlahiyat Studies
http://www.ilahiyatstudies.org/index.php/journal
İSAM: İslam Araştırmaları Dergisi
http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=64&cat_id=4&chid=4
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
http://www.islamhukuku.com/
İslami Araştırmaları Dergisi
http://www.islamiarastirmalar.com/
Journal of Social Studies Education Research
http://www.jsser.org/index.php/JSSER
KARAM: Karadeniz Araştırmaları Dergisi
http://www.karam.org.tr
Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
http://www.koksav.org.tr/Yayinlar/ka_index.htm
Lokman Hekim (Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Tarihi ABD dergisi)
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim
Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Dergileri
http://yayim.meb.gov.tr/
Milli Folklor
http://www.millifolklor.com/tr/
Muhafazakar Düşünce (sadece özet)
http://www.muhafazakar.com/
Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
http://www.doguedebiyati.com/nusha.htm
NWSA - New World Sciences Academy
http://www.newwsa.com/default.asp?d=1
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi
http://www.usak.org.tr/dergi.asp?id=2
Praksis-Sosyal Bilimler Dergisi (Dergi sayıları eski)
http://praksis.fisek.com.tr/
Stratejik Araştırmalar Merkezi Süreli Yayını "Perception"
http://www.sam.gov.tr/perceptions.php
Sufi Araştırmaları Dergisi
http://www.sufiarastirmalari.com/
Tarih Okulu
http://www.tarihokuludergisi.com/
Tarih ve Medeniyet
http://tarihvemedeniyet.org/dergi-yuksek-kalite/dergi-dusuk-kalite/
Tarihin Peşinde-Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
http://www.tarihinpesinde.com/Default.aspx
Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=dergi_arsiv ve http://www.tasavvufdergisi.net/
The Journal of Turkish Weekly
http://www.turkishweekly.net/
Tıp Eğiti, Hukuku, Tarihi Dergisi
http://tipetigi.turkiyeklinikleri.com/
Turkish Studies
http://www.turkishstudies.net/Anasayfa.aspx
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (sadece içindekiler)
http://www.turan.org.tr/?part=icerik&gorev=oku&id=125
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih Dergisi (sadece içindekiler)
http://www.turan.org.tr/?part=icerik&gorev=oku&id=90
Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=1
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (ilk sayılara çevrimiçi ulaşmak mümkün)
http://www.talid.org/default.aspx
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
http://www.tsadergisi.org/
Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
http://www.tubar.com.tr
Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi
http://www.usak.org.tr/dergi.asp?id=1
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
http://www.sosyalarastirmalar.com/anasayfa.htm
Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi
http://www.eraren.org/index.php?Page=Sayfa&No=30&Lisan=tr
Usul İslam Araştırmaları Dergisi
http://www.usuldergisi.com/
Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
http://www.tttk.org.tr/yayinlar.htm#2
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks
http://www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT
***
Bazı Yabancı Dergiler
Orientalia Parthenopea (İtalya'da yayınlanmakta olan bir doğubilim dergisi)
http://www.orientaliaparthenopea.org/collana.htm
Studia Islamica (new series)
http://www.studiaislamica.com/
Acta Histriae (Balkan tarihi ile ilgili bir dergi)
http://www.culture.si/en/Acta_Histriae
The Journal of European Economic History
http://www.unicreditreviews.eu/riviste.php?vis=1&TestataID=3&AnnoID=5
Journal of Qafkaz University
http://journal.qu.edu.az/
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences
http://jas-khazar.org/ ve http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/57
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
http://www.science.org.ge/english.html
Harvard Ukranian Studies (1977-97 yılları arasındaki sayılar)
http://140.247.132.248/huri/pdf/hus_volumes/
International Society for the History of Islamic Medicine (Tıp Tarihi)
http://www.ishim.net/
Ozean Journal of Social Science
http://ozelacademy.com/ojss.htm
International Journal of Central Asian Studies
http://www.iacd.or.kr/sub13_3.htm
Journal of the Study of Religions and Ideologies
http://www.jsri.ro/new/
Mediterranea. Ricerche storiche
http://www.storiamediterranea.it/darts_md1_page.php?p=Rivista
International Journal of Turcologia (İlk sayı pdf, diğerleri özet halinde)
http://www.turcologia.info/ijt.html
Humanity & Social Sciences Journal
http://www.idosi.org/hssj/online.htm
CESR Central Eurasian Studies Review
http://www.cesr-cess.org/
McGill Journal of Middle East Studies
http://www.mcgill.ca/mes/mjmes/
Middle East Studies Association Bulletin
http://fp.arizona.edu/mesassoc/Bulletin/Past%20Issues.htm
International Review of Turkish Studies (IRTS)
http://www.irts-journal.org/
New Middle Eastern Studies
http://www.brismes.ac.uk/nmes/
Slavic Eurasia Papers (Rusça)
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/journals/index.php?jname=337
Acta Slavica Iaponica
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/journals/index.php?jname=171
Slavic Studies
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/journals/index.php?jname=150
The Historical Review
http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview
Eastern Journal of European Studies
http://www.ejes.uaic.ro/index.htm
Greek, Roman, and Byzantine Studies
http://grbs.library.duke.edu/index
History and Political Science (Rusça)
http://www.vestnik-mgou.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=43
***
Pek tanınmayan birkaç dergi veritabanı
The Central and Eastern European Online Library (Balkanlar, Karadeniz ve Ortadoğu ülkelerinde çıkan bazı dergilerin yer aldığı bir veritabanı. Dergilerin çoğundaki makalelere çevrimiçi ulaşım mümkündür)
http://www.ceeol.com/index.aspx
Persee: Revues Scientifiques (Cahiers monde Russe, Annales gibi Fransa orijinli pek çok dergiye online ulaşım imkanı sunmaktadır)
http://www.persee.fr/web/revues/home
All Academic Incorporated
http://research.allacademic.com/
Mediterranea (İtalyanca sitede Rivista kısmından dergiye, Biblioteca kısmından Maurice Aymard gibi denizcilik tarihi üzerine çalışmış tarihçilerin makalelerine pdf formatında ulaşmak mümkündür.)
http://www.storiamediterranea.it
Social Science Research Network
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
***
Açık Arşivler
YÖK tez kataloğu
http://tez2.yok.gov.tr/
Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/index.php
Atatürk Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
http://acikarsiv.atauni.edu.tr/index.php
Ege Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
http://acikarsiv.ege.edu.tr/
Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/
Odtü Kütüphanesi Açık Arşiv Sistemi (çoğu makaleye yerleşke içinden ulaşmak mümkün. Yalnız tezlerden izinli olanlara dışarıdan da ulaşılabilir)
http://hitit.lib.metu.edu.tr/oai/
Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi
http://www.sabanciuniv.edu/bm/tr/
Bilkent Üniversitesi Tez Arama sayfası (tezlerin büyük kısmına pdf formatında ulaşılabilir)
http://bliss.bilkent.edu.tr/freetr.phtml?bank=TEZLER
Selçuk Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr:8080/
Tübitak Proje Veritabanı
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ
Meria: Middle East Review of International Affairs
http://meria.idc.ac.il/
de re militari (Askerî tarihle ilgili kitap ve makaleler)
http://www.deremilitari.org
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü
http://turkoloji.cu.edu.tr/
Muslim Heritage
http://www.muslimheritage.com/
Kırgızistan Manas Üniversitesi SBE Tez listesi (pdf olarak ulaşmak mümkün)
http://www.manas.kg/ozela.php?id=7&tip=3&meu=aff70a65799fa30fd73c78249320eda6&oid=83
Connecticut Üniversitesi Ekonomi Bölümü Osmanlı ile ilgili konferans metinleri
http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=ottoman&ul=/uct/uconnp
Michigan Üniversitesi Kütüphanesi Açık Arşiv Sistemi
http://deepblue.lib.umich.edu/
Yunan Ulusal Arşivi Doktora Tezleri Kısmı
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=en
İngiltere Tez Arşivi
http://ethos.bl.uk/Home.do
Kanada Tez Arşivi
http://www.collectionscanada.gc.ca/index-e.html
Ohio Üniversitesi Tez Veri Bankası
http://etd.ohiolink.edu/
Avrupa Üniversitesi e-tez bankası
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
Glasgow Universitesi Açık Arşivi
http://eprints.gla.ac.uk
Pek çok Osmanlıca kaynağa ulaşım imkânı veren bir site
http://www.archive.org
Pek çok esere pdf vs. formatlarda ulaşım imkânı tanıyan bir site (Üyelik istemektedir. Üyelik bedava olmakla birlikte bu aralar davetiye sistemine geçmiştir. Davetiye almadan kaydolamıyorsunuz)
http://library.nu
Uluslararası sanat tarihi platformu (haberler, yeni yayınlar, bilimsel toplantı haberleri)
http://arthist.net/
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (yayınların önemli kısmına pdf olarak ulaşmak mümkün)
http://www.devletarsivleri.gov.tr
Kıbrıs Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (pdf formatında birkaç yayın içermektedir)
http://arsiv.kamunet.net/
Almanca yayınlanan gazete ve dergiler veritabanı
http://www.compactmemory.de/
İSAM makale arama sayfası (Osmanlıca, ilahiyat vs)
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php
TBMM Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü Tutanak arama sayfası
http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/tutanak_sorgu.html
Tarihi Fotoğraf Arşivi
http://www.geh.org/ar/chus/turkey/chusseau-tur_sum00001.html
Amerika Kongre Kütüphanesi Türkiye fotoğrafları
http://www.loc.gov/rr/print/coll/610_turkey.html
Amerika Kongre Kütüphanesi II. Abdülhamit fotoğraf koleksiyonu
http://www.loc.gov/pictures/collection/ahii/
Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi
https://sureli.mkutup.gov.tr/index.php
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Koleksiyonu
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/
Sefarad Araştırmaları
http://www.sephardicstudies.org/entrance3.html
Çerkezler üzerine oldukça geniş ve güncel bilgi içeren site
http://www.circassianworld.com/new/
Fordham Üniversitesi İslam tarihi kaynakları
http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.asp
Tarih Atlası sitesi (Haritalar yeni çizimdir)
http://www.zum.de/whkmla/histatlas/haindex.html
Texas Üniversitesi harita koleksiyonu
http://www.lib.utexas.edu/maps/
Osmanlı nümizmatiği
http://www.osmanliparalari.com/
Nümizmatik koleksiyonculuk
http://www.koleksiyon.org/
Azerbaycan Tarih Portalı
http://www.history.az/
Amerikan İlahiyat Kütüphaneleri Birliği
http://www.atla.com/Pages/default.aspx
Michigan Üniversitesi paper koleksiyonu
http://deepblue.lib.umich.edu/
Yale Üniversitesi Arapça ve Orta Doğu konulu eser veritabanı
http://sesame.library.yale.edu:8080/fedoragsearch/ameeltreeresult
Pdf formatında bir kısım tez ve kitaba ulaşılabilecek bir site
www.belgeler.com
Archivio di Stato di Venezia - Progetto Divenire
http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/home.htm
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/strumenti.html
Econpapers
http://econpapers.repec.org/
Akademik Tarih
http://www.akademiktarih.com/index.php
Görsel Arşiv
http://www.gorselarsiv.org/tr/
Google Kitap
http://books.google.com
Gutenberg özgür kitap projesi
http://www.gutenberg.org/
ASOS indeks
http://asosindex.com/
Directory Open Access Journals
http://www.doaj.org/
***
Bazı Tanınmış Tarihçilerin Web Sayfaları (Tam Metin Yayınlarını Paylaşanlar)
Halil İnalcık
http://www.inalcik.com/indexTr/
Reşat Kasaba
http://faculty.washington.edu/kasaba/articles.html
Evangelia Balta
http://evangeliabalta.com/index.php
Maria Pia Pedani
http://venus.unive.it/mpedani/bibliografia.htm
Murat Çizakça
http://www.muratcizakca.com
Martin van Bruinessen
http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publicaties-eng.html
Mehmet Öz
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehoz/makalelerim.html
Fatma Acun
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/
Şevket Pamuk
http://www.ata.boun.edu.tr/sevketpamuk/
Nadir Özbek
http://www.ata.boun.edu.tr/faculty/nadir_ozbek.htm
Fatma Müge Göcek
http://www-personal.umich.edu/~gocek/articles.html
Gabor Agoston
http://georgetown.academia.edu/GaborAgoston
Virginia Aksan
http://mcmaster.academia.edu/VirginiaHAksan/Papers
İdris Bostan
http://istanbul.academia.edu/idrisbostan/Papers
***
El Yazması Koleksiyonları
Michigan Üniversitesi el yazması koleksiyonu
http://www.lib.umich.edu/islamic/archives/category/turkish
İskenderiye Kütüphanesi, Wellcome Kütüphanesi ve King College London işbirliğinde JISC İslam araştırmaları projesinin sunduğu el yazmaları.
http://wamcp.bibalex.org/
İslami mühür koleksiyonu
http://www.cbl.ie/islamicseals/
Osmania Üniversitesi Dijital Kütüphanesi
http://oudl.osmania.ac.in/
Hathi Trust Digital Library (Birçok üniversitenin el yazması koleksiyonları ve bazı kitaplara sınırlı da olsa ulaşım imkânı)
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?type[]=all&lookfor[]=ottoman%20turkish&filter[]=ht_availability_intl%3AFull%20text&use_dismax=1 veya doğrudan sayfası http://www.hathitrust.org/
Harvard Üniversitesi İslami El Yazmaları Koleksiyonu
http://ocp.hul.harvard.edu/ihp/
Princeton Üniversitesi El Yazmaları Kataloğu
http://library.princeton.edu/projects/islamic/subject.html
Münih Kütüphanesi
http://www.digital-collections.de/index.html?c=faecher_index&l=en&kl=311
UCLA Manuscript Koleksiyonu
http://unitproj.library.ucla.edu/dlib/minasian/list_mss.cfm
Birgmingham Üniversitesi Mingana Koleksiyonu
http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/
Yale Üniversitesi El yazmaları
http://digital.info.soas.ac.uk/
***
Biyografik veritabanları, Online Ansiklopediler
Osmanlı Tarihçileri Veritabanı
http://www.ottomanhistorians.com
The Encyclopaedia Iranica
http://www.iranica.com
Roma İmparatorları Ansiklopedisi
http://www.roman-emperors.org/
Anadolu Aşiretleri veritabanı (Yusuf Halaçoğlu)
http://www.anadoluasiretleri.com/
İngiliz Dökümanter Film Arşivi
http://www.britishpathe.com/
Encyclopaedia Britannica
http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/146143/cultivated-row-crop
Türkçe biyografi veritabanı
http://www.kimkimdir.gen.tr/
Osmanlı Edebiyatı bibliyografya veritabanı
http://www.osmanliedebiyati.com/
Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası
http://www.obib.hacettepe.edu.tr/
***
Tarih Konulu İnternet Siteleri
Osmanlı Araştırmaları
http://www.os-ar.com
Türk Denizcilik Tarihi ile ilgili bir site
http://korsan.uskudar.biz/
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencilerinin kurduğu bir site
http://www.istanbultarih.com/
Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencilerinin Tarih Kulübünün sitesi (bilgiler güncel değil)
http://karesitarih.balikesir.edu.tr/index.html
Tarihle ilgili haberlerin, röportajların yer aldığı bir site
http://www.muverrih.net/
Osmanlı Devleti hakkında kısa bilgiler (700. Yıl anısına hazırlanmış bir site)
http://www.osmanli700.gen.tr/trindex.html
Tarih Haber Sitesi
http://www.tarihim.org/
Tarih ve Medeniyet
http://www.tarihvemedeniyet.org/
II. Abdülhamit Konulu bir web sitesi
http://www.ikinciabdulhamid.com/iaforum/index.html
Topkapı Sarayını tanıtıcı İngilizce hazırlanmış site
http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html
Birinci Dünya Savaşı üzerine İngilizce bir site
http://www.firstworldwar.com/
Tarihle ilgili bir site
http://www.e-tarih.org/
Türk Tarihi üzerine bir site
http://turktarih.net/
Tarihle ilgili bir site daha
http://tarihimiz.net/v3/
Tanıklıklar üzerine hazırlanmış bir site
http://www.tarihintaniklari.com/contents/default.asp
Çanakkale Savaşları üzerine hazırlanmış bir site
http://www.gallipolidigger.com/index.2.htm
Tarihi mekânları 3 boyutlu şekilde görebileceğiniz bir site
http://www.3dmekanlar.com/
Balkan Türkleri buluşma ve tartışma mekanı
http://www.balkanlar.net/
Forsnet Ermeni Sorunu
http://www.ermenisorunu.gen.tr/
Askeri tarih üzerine bir site
http://www.askeritarih.net/
Dünya Tarihi üzerine bir site
http://www.historyworld.net/
Osmanlı tarihi ağırlıklı bir site
http://www.theottomans.org/turkce/index.asp
***
Tarihle İlgili Vakıf ve Kurumların İnternet Adresleri
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
http://www.osmanli.org.tr/
Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı
http://www.tarihvakfi.org.tr/
Vakıflar Genel Müdürlüğü
http://www.vgm.gov.tr/
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı
http://tustav.org/
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü
http://www.iisg.nl/
Uluslararası Tarih Araştırmaları Platformu (Almanca)
http://www.hist.net/
Uluslararası Tarih öğretmenleri birliği
http://acthta.wikispaces.com/home
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
http://www.turan.org.tr/
İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri web sitesi
http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr/index/site-haritasi
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi
http://www.turksam.org/tr/

2012-03-18       19:13:25