Faydalı Linkler

http://www.archive.org/ : Pek çok dilde belgeye erişim sağlar.
http://books.google.com/ : Pek çok dilde kitaba sınırlı erişim sağlar
http://scholar.google.com.tr/ : Google tabanlı akademik arama motoru.
www.jstor.org : Batı dillerinde yayınlanmış makalelere erişim sağlar.
http://proquest.umi.com : Kuzey Amerika üniversitelerinde yazılmış tezlere erişim sağlar.
www.gutenberg.org : Batı dillerinde birincil kaynaklara ücretsiz erişim sağlar.
http://www.netlibrary.com : Yabancı dilde kaynaklara erişim sağlayan e-kütüphane
http://site.ebrary.com : 40.000'e yakın e-kitaba tam metin erişim sağlar; İçerdiği konular; İşletme, ekonomi, eğitim, bilgisayar, mühendislik, insan bilimleri, tıp, sosyal bilimler, genel bilim.
http://www.springerlink.com : İnsanbilimleri, sosyal bilimler ve hukuk konularında Springer yayın evine ait elektronik kitaplara tam metin erişim olanağı sağlar.
http://www.journals.hacettepe.edu.tr/ait/ : Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Araştırmaları Dergisi
http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/ : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml : Hacettepe Üniversitesi Türkiyat ARaştırmaları Dergisi
http://journals.cambridge.org/action/login : Cambridge Dergilerine Erişim Sağlar
http://www.globalbooksinprint.com/bip/ : Yabancı dilde basılı kaynakların bibliyografik bilgilerine erişim sağlar
http://www.oxfordjournals.org/ : Oxford University Press tarafından yayınlanan 160 dergiye tam metin erişim olanağı sağlar.
 http://online.sagepub.com/ : Ekonomi, insan bilimleri, sosyal bilimler, teknoloji, tıp ve genel bilimlerle ilgili 485'ten fazla dergiye tam metin erişim olanağı sağlar.
http://www.scopus.com/home.url : Araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet  ve atıf veri tabanıdır.
http://www.springerlink.com/humanities-social-sciences-and-law/?sortorder=asc&Content+Type=Books : İnsanbilimleri, sosyal bilimler ve hukuk konularında Springer yayınevine ait elektronik kitaplara tam metin erişim sağlar.
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ : Dünya çapındaki 300.000 den fazla derginin, hakemli başlığın, online yayının gazete ve diğer türdeki kaynakların bibliyografik kayıtlarına erişim olanağı sağlar.
http://www.nationalarchives.gov.uk/ : İngiliz ulusal arşivi
http://www.archives.gov/ : Amerikan Ulusal arşivleri